mail@hebrewschool-bg.org

Начало » Новини » Почитаме жертвите на Холокоста

Почитаме жертвите на Холокоста

Смислово понятието “Холокост” означава масово унищожение на хора от някаква група. В оригинал означава “унищожение чрез изгаряне и превръщане в пепел” (гръцките думи „holos” – напълно и “kaustos” – изгорен). След масовото унищожение на евреи през Втората световна война, споменаването само на Холокост се разбира като унищожение на евреите в този период.

Международният ден за почитане паметта на жертвите на Холокоста е 27 януари – денят на освобождението на Аушвиц от руските войски.

Наред с това, всяка отделна държава има в своя календар дата, която е свързана по паметен начин със събитията от Холокоста конкретно за дадената страна.

В България от 2003-та година официално е приета датата 10 март като Ден за отбелязване на спасението на евреите в България и почитане паметта на жертвите на Холокоста. Именно тогава за пръв път този ден в България е отбелязан официално по повод 60 годишнината от събитията през 1943 година.

Както е известно, евреите в старите предели на България са останали живи и всичките 48 000 евреи не са били депортирани въпреки създадените от официалните власти в България за това договор, планове, организация и няколко опита за осъществяването им. Благодарение на активното поведение на редица граждански организации, видни личности от целия политически спектър и властови позиции, хора от всички прослойки на обществото, много видни интелектуалци, Светия синод на Българската православна църква и много други, тези планове биват осуетявани докато накрая слизат от дневния ред на властта. Съдбата на евреите в новоприсъединените територии от беломорска Тракия, Вардарска Македония и Ниш и Пирот е трагична. Там не са представени всички онези прослойки и групи, които успяват да спрат планираните депортации. В т.нар. Нови земи, чийто статут е на германска окупационна зона, придадена на България за администриране, действат само силите на официалната политика и почти 12 000 евреи са депортирани към концентрационните лагери Треблинка и Майданек. Точната цифра на загиналите е 11 342. Поради придобилата гражданственост и преди 2003 година дата 10 март, поради събитията, довели до отмяна на планираното депортиране на евреи от различни провинциални градове (като Кюстендил, Пловдив и мн. др.), тъй като от много години преди това в Пловдив еврейската общност отбелязва паметния ден на отменената заповед за тяхното депортиране и начало на спасението, тази дата бе предложена и възприета от официалните институции на Република България.

Коментари (1)

  • Галена Върбева

    Организиране и провеждане на погроми на еврейски домове и храмове – първи масов и брутален е погромът, известен като Кристална нощ, при който са опустошени (повредени или унищожени) 1574 синагоги, много еврейски гробища, над 7000 магазина, хиляди къщи, убити са 91 души. Малко по-късно около 30 000 евреи са арестувани и изпратени в лагерите “Дахау”, “Бухенвалд” и „Заксенхаузен“

    Създадените концентрационни лагери за принудителен труд, въдворяване и унищожение функционират отпреди началото на войната и там са откарвани хиляди невинни жертви на идеологията и политиката на националсоциалистическа Германия – политически противници, евреи, комунисти, славяни и т.н.

    След началото на Втората световна война и особено след т.нар. конференция „Ванзее“ от 20 януари 1942 г. тази многократно заявявана и осъществявана политика се интензифицира и облича в идеологическа формула, известна като „окончателното решение“. Именно на този кратък форум е създаден списъкът с броя на евреите във всяка от европейските държави, които подлежат на това „окончателно решение“, което означава тяхното физическо ликвидиране. Ако някой се съмнява в основанието за последното заключение, може да направи справка с незабавно последвалите действия по интензифициране на процеса на депортация и масово незабавно унищожаване на голямата част от депортираните в лагерите в газовите камери.

    Reply

Оставете коментар


Refresh© 2012

Scroll to top