mail@hebrewschool-bg.org

Модел на урок – структура

І. Въведението към урока е винаги интересна случка, събитие, въпрос, сюжет от всякаква, неочаквана от учениците област. ІІ. Постановка на проблема. Теза. Извеждане на нейната основна поука. ІІІ. Основно повествование. Въвеждане на съответния епизод от историята на българските евреи през Втората световна война. Наратив: Факти и тези по отделните подтеми. Понятия: Акцентиране върху определени понятия и тяхнот ...

Прочети още

Особености на уроците за Холокоста и спасението на евреите в България

Особености на уроците за Холокоста и спасението на евреите в България Материалът е разработен от д-р Албена Танева, Катедра по Публична администрация и Център за еврейски изследвания Софийски  университет „Св. Климент Охридски“   Предпоставки, от които изхождаме при разработката на методики и планове за уроци по Холокост и спасение на евреите в България: Първо. Учебният материал е много натоварен. И учители ...

Прочети още

Изборът

Урок 1. Изборът. Как правим избор. Хари Потър и изборът. Урок за гражданската позиция. Урок за неравнодушието към страданието на другия. Урок за активна позиция в защита на принцип. [Този урок е изнасян пред гимназисти в 134 СОУ] Интродукция до 5-6 мин. Сюжет: Прием на Хари Потър в училището Грифиндорф. Въвеждат се основните герои: момиченцето Хармаяни, което е разпределено от безпристрастната селекция на м ...

Прочети още

Задания, произтичащи от експозицията „Силата на гражданското общество“

д-р Албена Танева Разполагате с копие от изложбата, наречена „Силата на гражданското общество. Съдбата на българските евреи в годините на Втората световна война” (в електронен формат). Това е концептуална изложба, която се предполага, че има най-голям потенциал в именно в учебния процес. Логиката в дадената изложба проследява развитието в съдбата на евреите в България, „разпъвана” между преследването и защи ...

Прочети още

Дискусия на тема: „Граници на толерантността и разбиращото знание”

Д-р Албена Танева Състояла се на 1-2 юли 2007 г. в София, Софийски университет. Участници: над 50 учители по философия от цялата страна Анотация: Този материал представя две дискусионни области: Първо, как се осмислят знанията по история (разбиращото знание) и какви нагласи се формират на тази основа; Второ, доколко стандартният учебен материал покрива епизоди от националната ни история, които се считат за ...

Прочети още

Lesson about prejudices and stereotypes

By Albena Taneva The problem to be discussed is prejudice against different people. The lesson is based on a situational ole game. It was practiced with 13 and 14 years old school children. They were all Bulgarians. The group of about 40 pupils is divided in smaller groups by functions. All are announced to be Germans in a small German town. Some are regular citizens; others – members of the Municipality; b ...

Прочети още

„Религията – няма причина да ни разделя“

Юдаизмът е религия, философия, и начин на живот на еврейския народ. Извежда началото си от времето на пророка Авраам преди повече от 3000 години. Според традиционния равински юдаизъм, Бог е разкрил своите закони и заповеди на Мойсей на Синайската планина. Юдаизмът е една от най-старите монотеистични религии и е най-старата достигнала до наши дни. Неговите текстове, ценности, етика и традиции оказват влияние ...

Прочети още

За учениците, изучаващи „Свят и личност“

Приложеният по-долу материал дава възможност да се осмисли колко трудно е било за цивилизацията да се справи с наследството на нацизма. В повечето случаи хората са така потресени от престъпленията на нацизма, че преследването и масовото унищожение на евреите предизвиква спонтанна реакция на морално възмущение и осъждане на Холокоста. Има обаче и така наречените „отрицатели на Холокоста“, които твърдят, че т ...

Прочети още

© 2012

Scroll to top