mail@hebrewschool-bg.org

Какво е холокост?

Холокостът (от гръцкото ὁλόκαυστον — ὁλόν „напълно“ и καυστον „изгаряне“) е геноцидът над приблизително шест милиона европейски евреи по времето на Втората световна война, като елемент от програма за целенасочено унищожаване, планирана и изпълнена от Нацистка Германия. Понякога понятието бива заменяно с термина „шоа“ (Иврит: השואה), което на иврит означава „разрушение“ или „голяма катастрофа“.
Други етнически, политически и социални групи – цигани, комунисти, хомосексуални, Свидетели на Йехова, съветски военнопленници, политически затворници, инвалиди също са преследвани и унищожавани от този режим.
Много изследователи не включват тези групи в определението за Холокоста и го определят само като геноцид спрямо евреите (Хана Прайс и др.), или както нацистите го наричат „окончателно решение на еврейския въпрос“ („Die Endlösung der Judenfrage“). Ако се вземат предвид и нееврейските жертви на нацистките репресии, общият брой на загиналите обикновено се оценява на девет до единадесет милиона, в по-крайни оценки – до 26 милиона души. Това се обяснява с факта, че броят на убитите съветски военнопленници (около 5 – 10 милиона) е по голям от този на избитите евреи (6 милиона). Освен това на геноцид са подложени различни социални групи от хора от окупираните от Германия страни.
Истинността на доказателствата за Холокоста, както и най-често соченият брой на жертвите — приблизително шест милиона, се оспорват от някои хора, наричащи себе си „историци-ревизионисти“.
В някои европейски страни отричането на Холокоста се счита за престъпление. Например в Германия, която е най-засегната от нацизма, отричането на Холокоста се преследва от “закона за публичното одобряване, отричане или омаловажаване на действията на националсоциалистическия режим, което може да наруши общественото спокойствие”. Според едно доста оспорвано решение на германския Конституционен съд по този въпрос: “Дори такива твърдения да са част от научно изследване или хипотеза, те могат да обосноват наказуемост, защото защитата на свободата на словото не е валидна за съзнателно изнасяне на факти, определени като “доказано лъжливи” от германското законодателство.”
Терминът Холокост идва от гръцки език и означава животинско жертвоприношение, предлагано на боговете, при което holos (цялото животно) изгаря напълно (kaustos). Латинската му форма holocaustum за първи път е употребена през 1190-те при описание на масови убийства на евреи. Дълги години думата е използвана за означаване на масови жертвоприношения или масови убийства.
От 1960-те години насам значението на думата е геноцид над евреи. Алтернативни наименования, ползвани в Германия са геноцид над евреите (der Völkermord an den Juden) и шоа (Shoah).

Оставете коментар


Refresh© 2012

Scroll to top