mail@hebrewschool-bg.org

Основни понятия

“Холокост” – означава масово унищожение на хора от някаква група. В оригинал означава “унищожение чрез изгаряне и превръщане в пепел”. В резултат на масовото унищожение на евреи през Втората световна война, споменаването само на Холокост се разбира като унищожение на евреите в този период.

“Райх” – така се нарича обединената германска държава, един вид империя. “Третият райх” е възстановяване на германската империя по време на управлението на нацистите.

“Арийци” – хитлеристката идеология е проповядвала, че германците са от чист, по-висш произход и са наричали себе си “арийци” – наследници на арийските племена, тръгнали от местата, където е съвременен Иран, които считали за физически и умствено превъзхождащи останалите. Това е основата за сегрегацията (разделението) на “висши” и “нисши” раси в нацистката идеология, мотивираща гоненията срещу евреи, славяни, цигани и други.

“Нацисти” – активистите на партията на Хитлер, Националсоциалистическата немска работническа партия (НСДАП). В широк смисъл това понятие включва и силите на СС, Вермахта (армията), Гестапо (полицията) и т.н.

Ксенофобия” – омраза към всички “чужди” само защото са “чужди”

Оставете коментар


Refresh© 2012

Scroll to top